Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Artykuł 01.12.2023 Wynik kontroli projektu RPKP.06.01.01-04-0003/20-073_374.2023 Szczegóły
Artykuł 01.12.2023 Wynik kontroli projektu RPKP.06.01.01-04-0007/21-022_413.2022 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 30.11.2023 Karta informacyjna 983/2023. Wniosek o zmianę decyzji – pozwolenia zintegrowanego Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 UCHWAŁA NR LXIII/896/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 UCHWAŁA NR LXIII/895/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 UCHWAŁA NR LXIII/894/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyjęcia jego statutu Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 UCHWAŁA NR LXIII/893/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 UCHWAŁA NR LXIII/892/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 UCHWAŁA NR LXIII/891/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 UCHWAŁA NR LXIII/890/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 UCHWAŁA NR LXIII/889/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 UCHWAŁA NR LXIII/888/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 UCHWAŁA NR LXIII/887/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 UCHWAŁA NR LXIII/886/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 UCHWAŁA NR LXIII/885/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 UCHWAŁA NR LXIII/884/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 UCHWAŁA NR LXIII/883/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 10 grudnia 2023 r. do 14 grudnia 2024 r. Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 UCHWAŁA NR LXIII/882/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Szczegóły
Artykuł 30.11.2023 Plan Postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 aktualizacja 30.11.2023 Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 UCHWAŁA NR LXIII/881/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym Szczegóły
« 1 2 3 2 006 2 007 »