Rybactwo Śródlądowe

Ustawa o rybactwie śródlądowym określa zasady i warunki ochrony, chowu, hodowli i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych, zwanych dalej „wodami”, w wodach znajdujących się w urządzeniach wodnych
oraz w obiektach przeznaczonych do chowu lub hodowli ryb.

Za chów ryb uważa się działania zmierzające do utrzymywania i zwiększania
produkcji ryb, a za hodowlę – chów połączony z doborem i selekcją, w celu zachowania i poprawienia wartości użytkowej ryb.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian