Środowisko – Projekty programów ochrony środowiska przed hałasem

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.04.2019 Projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Załącznik nr 1) wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (Załącznik nr 2) Szczegóły
Artykuł 17.12.2018 Projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem dla odcinków kolejowych województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 30 000 pociągów rocznie Szczegóły
Artykuł 18.04.2018 Projekt dokumentu pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A1 od km 65 + 789 (granica województwa pomorskiego) do km 151 + 900 (węzeł Czerniewice) Szczegóły
Artykuł 30.03.2016 Projekt Programu ochrony środowiska przed hałasem dla obszarów położonych w otoczeniu dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego, po których przejeżdża ponad 3 000 000 pojazdów rocznie wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły