UCHWAŁA NR LXIII/889/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2023
  • Status Obowiązujący
  • Sesja LXIII
  • Data podjęcia (podpisania) 27.11.2023
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.11.2023
  • Data wejścia w życie 13.12.2023
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego LXIII/889/23
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie powołania rady społecznej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
  • Podstawa prawna wydania art. 48 ust. 5 i ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991, 1675, 1972), § 13 załącznika do uchwały Nr LIV/740/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie nadania Statutu Sanatorium Uzdrowiskowemu „Przy Tężni” im. dr. Józefa Krzymińskiego w Inowrocławiu s.p.z.o.z. (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego poz. 2122)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian