Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
28.09.2023 Wniosek o wydanie decyzji Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
Wprowadzanie ścieków
Emisja hałasu i pola elektromagnetycznego
Wytwarzanie odpadów
Szczegóły
11.09.2023 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 2/3 obręb
0484 przy ul. Glinki 4 w Bydgoszczy
Szczegóły
30.08.2023 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 2/3 obręb 0484
przy ul. Glinki 4 w Bydgoszczy
Szczegóły
12.09.2023 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 5/1 oraz 5/2
obręb 0292 przy ul. Meysnera w Bydgoszczy
Szczegóły
30.08.2023 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 10/6 obręb
0040 przy ul. Noteckiej 7 ( teren ROD ,,Trzykrotka" nr 93) w Bydgoszczy
Szczegóły
21.09.2023 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 4/25 obręb 0137
przy ul. Świetlicowej 10 w Bydgoszczy
Szczegóły
24.07.2023 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na drzewa rosnącego na nieruchomości nr 275/10, obręb 0343 przy
ul. Kapeluszników w Bydgoszczy
Szczegóły
04.09.2023 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 110 obręb
0173 przy ul. Modrzewiowej 6 w Bydgoszczy
Szczegóły
21.08.2023 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 19/2 obręb
00139 przy ul. Łuckiej w Bydgoszcz
Szczegóły
23.08.2023 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 9/16 obręb 0239
przy ul. Wiślanej w Bydgoszczy
Szczegóły
21.08.2023 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 49/58 obręb 0041
przy ul. Cieplickiej w Bydgoszczy
Szczegóły
11.08.2023 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 3/3 obręb 0306
przy ul. Szamarzewskiego w Bydgoszczy
Szczegóły
11.08.2023 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na nieruchomości nr 196 obręb 0112
przy ul. Hetmańskiej w Bydgoszczy
Szczegóły
21.08.2023 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 23 obręb 0038
przy ul. Tragerów w Bydgoszczy
Szczegóły
20.09.2023 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 10/5 obręb 0163
przy ul. Toruńskiej 45 w Bydgoszczy
Szczegóły
21.06.2023 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 220/2 obręb 0029
przy ul. Ks. Bernarda Sychty w Bydgoszczy
Szczegóły
26.06.2023 Decyzja Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 220/2 obręb 0029
przy ul. Ks. Bernarda Sychty w Bydgoszczy.
Szczegóły
05.09.2023 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 5/1 oraz 5/2 obręb 0292 przy ul. Meysnera w Bydgoszczy Szczegóły
02.08.2023 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomości nr 10/6 obręb 0040 przy ul. Noteckiej 7 (teren ROD ,,Trzykrotka" nr 93) w Bydgoszczy Szczegóły
02.08.2023 Wniosek o wydanie zezwolenia Wniosek o wydanie zezwolenia na drzew rosnących na nieruchomości nr 4/25 obręb 0137 przy ul. Świetlicowej 10 w Bydgoszczy Szczegóły
« 1 2 3 4 425 426 427 »