Zamówienia publiczne z wyłączeniem ustawy PZP

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.11.2023 Rozeznanie rynku na opracowanie raportu podsumowującego pn. „Policy Context Analysis – analiza zbiorcza” Szczegóły
Artykuł 13.09.2023 Zakup i dostawa dodatkowego wyposażenia do bezzałogowego statku powietrznego DJI MAVIC 3 CLASSIC. Szczegóły
Artykuł 12.09.2023 Zapytanie w sprawie uruchomienia linii użyteczności publicznej relacji Kamień Krajeński – Sępólno Krajeńskie – Nakło nad Notecią w transporcie autobusowym Szczegóły
Artykuł 12.09.2023 Zapytanie w sprawie uruchomienia linii użyteczności publicznej relacji Kcynia – Gołańcz w transporcie autobusowym Szczegóły
Artykuł 06.09.2023 Zapytanie ofertowe na przedłużenie 1250 licencji na program antywirusowy ESET PROTECT COMPLETE na okres 12 miesięcy Szczegóły
Artykuł 18.04.2023 Szacowanie zamówienia na wsparcie eksperckie w projekcie CARES (Interreg Europa) Szczegóły
Artykuł 17.04.2023 Zapytanie ofertowe na sporządzenie raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024″ za okres od 1 stycznia 2021 roku do 28 sierpnia 2022 roku oraz „Programu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2030” za okres od 29 sierpnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Szczegóły
Artykuł 30.03.2023 Zaproszenie do składania ofert na zakup usługi doradczej Szczegóły
Artykuł 30.03.2023 Zaproszenie do składania ofert na zakup usługi wykonania poręczy schodowych Szczegóły
Artykuł 27.03.2023 Zapytanie ofertowe na publikację w 2023 roku ogłoszeń w prasie o zasięgu regionalnym o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł netto Szczegóły
Artykuł 21.03.2023 Zapytanie ofertowe na zakup laptopów oraz monitorów komputerowych Szczegóły
Artykuł 07.03.2023 Szacowanie ceny dotyczące sporządzenia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024″ i „Programu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2030″ za lata 2021 i 2022 . Szczegóły
Artykuł 03.03.2023 Zapytanie ofertowe na zakup przełączników sieci komputerowej Szczegóły
Artykuł 01.03.2023 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia w postaci 1 specjalistycznej torby przenośnej oraz 1 specjalistycznego plecaka dla dronów (bezzałogowych statków powietrznych). Szczegóły
Artykuł 01.03.2023 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia w postaci mikrofonu bezprzewodowego wraz z głośnikiem (zestaw). Szczegóły
Artykuł 16.02.2023 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia w postaci 1 specjalistycznej torby przenośnej oraz 1 specjalistycznego plecaka dla dronów (bezzałogowych statków powietrznych). Szczegóły
Artykuł 15.02.2023 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę wyposażenia w postaci mikrofonu bezprzewodowego wraz z głośnikiem (zestaw). Szczegóły
Artykuł 02.02.2023 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania ofert na zakup usługi wykonania poręczy schodowych w celu zwiększenia dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Szczegóły
Artykuł 23.01.2023 Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia w celu zwiększenia dostępności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami. Szczegóły
Artykuł 17.01.2023 Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia dla zakupu elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) oraz określeniu kluczowych zapisów do projektu umowy na zakup EZT oraz pełnienie roli eksperta/doradcy w postępowaniu wszczętym przez Zamawiającego, prowadzonym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie zakup EZT. Szczegóły