Organizacje pozarządowe – Programy

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.10.2023 Program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024 Szczegóły
Artykuł 22.05.2023 Program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023 Szczegóły
Artykuł 22.05.2023 Program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 03.12.2021 PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2022. Szczegóły
Artykuł 03.12.2021 WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2021-2025. Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Program współpracy na 2020, procedury otwartych konkursów ofert na rok 2020 oraz regulamin pracy komisji konkursowych na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Program współpracy na 2019, procedury otwartych konkursów ofert na rok 2019 oraz regulamin pracy komisji konkursowych na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 16.10.2018 Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej. Szczegóły
Artykuł 01.12.2017 Program współpracy na 2018, procedury otwartych konkursów ofert na rok 2018 oraz regulamin pracy komisji konkursowych na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 21.12.2016 Roczny Program współpracy na rok 2017 Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Roczny Program współpracy na rok 2016 Szczegóły
Artykuł 29.02.2016 Wieloletni Program współpracy na lata 2016-2020 Szczegóły