Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.11.2023 UCHWAŁA NR LXIII/880/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie powołania wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 UCHWAŁA NR LXIII/879/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Wyróżnień Honorowych Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 UCHWAŁA NR LXIII/878/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 UCHWAŁA NR LXIII/877/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 UCHWAŁA NR LXIII/876/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 UCHWAŁA NR LXIII/875/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 UCHWAŁA NR LXIII/874/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczebności komisji stałych Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 30.11.2023 Uchwała Nr 48/2559/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039 Szczegóły
Artykuł 30.11.2023 Protokół NR LXII z LXII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 23 października 2023 r. Szczegóły
Artykuł 30.11.2023 Uchwała Nr 48/2558/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2023 Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 uchwała Nr 48/2561/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego wydzielonego rachunku dla środków z Funduszu Pomocy na rok 2023 Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 uchwała Nr 48/2560/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2023 Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 uchwała Nr 48/2559/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039 Szczegóły
Artykuł 30.11.2023 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 16.10.-19.11.2023 r. Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 uchwała Nr 48/2558/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2023 Szczegóły
Artykuł 30.11.2023 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 18.09.-15.10.2023 r. Szczegóły
Artykuł 30.11.2023 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 21.08.-17.09.2023 r. Szczegóły
Artykuł 30.11.2023 Informacja z prac Zarządu Województwa za okres 19.06.-20.08.2023 r. Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 Uchwała Nr 46/2462/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji projektu Statutu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 Uchwała Nr 46/2461/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosku o dofinansowanie projektu w trybie niekonkurencyjnym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1. Fundusze Europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu, Działania 1.3 Wsparcie MŚP, programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (nabór Nr FEKP.01.03-IZ.00-064/23) Szczegóły
« 1 2 3 4 2 006 2 007 »