Finanse – Sprawozdania (budżet) – 2019

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.05.2020 Prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 30.03.2020 Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2019 rok Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2019 roku Szczegóły
Artykuł 29.08.2019 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2019 roku Szczegóły