Finanse – Informacje dla woj. jed. org. – 2024

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.11.2023 Druki zmiany planów finansowych wojewódzkich osób prawnych na 2024 rok Szczegóły
Artykuł 17.11.2023 Druki planów finansowych wojewódzkich osób prawnych na 2024 rok Szczegóły
Artykuł 19.07.2023 Formularze do wypełnienia stanowiące tabele do załącznika nr 1 do uchwały Nr 28/1528/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2024 Szczegóły