Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych

Uwaga:

Z dniem 1 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017, poz. 2361).

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych jest dostępna pod adresem https://ewidencja.ufg.pl .

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian