Środowisko – Sprawozdania z programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.06.2023 Sprawozdanie okresowe za rok 2022 z „Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń” określonego uchwałą Nr XXIII/341/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. (okres sprawozdawczy: 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r.) Szczegóły
Artykuł 05.06.2023 Sprawozdanie okresowe za rok 2022 z „Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska” określonego uchwałą Nr XXIII/339/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. (okres sprawozdawczy: 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r.). Szczegóły
Artykuł 05.06.2023 Sprawozdanie okresowe za rok 2022 z „Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej” określonego uchwałą Nr XXIII/340/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. (okres sprawozdawczy: 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r.). Szczegóły
Artykuł 05.06.2023 Sprawozdanie okresowe za rok 2022 z „Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek” określonego uchwałą Nr XXIII/338/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. (okres sprawozdawczy: 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r.). Szczegóły
Artykuł 05.06.2023 Sprawozdanie okresowe za rok 2022 z „Planu działań krótkoterminowych w zakresie pyłu zawieszonego PM2,5 dla strefy miasto Włocławek” określonego uchwałą Nr XLV/618/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 maja 2022 r. (okres sprawozdawczy: 16 czerwca – 31 grudnia 2022 r.). Szczegóły
Artykuł 05.06.2023 Sprawozdanie okresowe za rok 2022 z „Planu działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu” określonego uchwałą Nr XXVIII/493/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. + korekta sprawozdania Szczegóły
Artykuł 05.06.2023 Sprawozdanie okresowe za rok 2022 z „Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM2,5 dla strefy kujawsko-pomorskiej” określonego uchwałą Nr XXXVII/622/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r. (okres sprawozdawczy: 1 stycznia – 31 grudnia 2022 r.) + korekta sprawozdania Szczegóły