Środowisko – Zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.06.2022 Zawiadomienie o zmianie Szczegóły
Artykuł 26.04.2022 Informacja dotycząca zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne – Ośrodek Radiokomunikacyjny Bydgoszcz ACC (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa) Szczegóły
Artykuł 11.01.2022 Zawiadomienie o zmianie w zakresie danych i informacji ujętych w zgłoszeniu dotyczącym napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Grudziądz Węgrowo – Płock (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna) Szczegóły
Artykuł 11.01.2022 Zawiadomienie o zmianie w zakresie danych i informacji ujętych w zgłoszeniu dotyczącym napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Toruń Elana – Włocławek Azoty (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna) Szczegóły
Artykuł 07.12.2021 Informacja dotycząca zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne – Stacja transformatorowo-rozdzielcza GPZ-3 110/6 kV (Anwil S.A. ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek) Szczegóły
Artykuł 29.09.2021 Informacja dotycząca zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne – Napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV relacji Jasiniec- Pątnów (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna). Szczegóły
Artykuł 09.03.2021 Informacja dotycząca zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne – Napowietrzna linia wysokiego napięcia 400 kV relacji Grudziądz Węgrowo-Pelpin – Gdańsk Przyjaźń, odcinek Grudziądz Węgrowo – Pelpin (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin Jeziorna). Szczegóły
Artykuł 15.06.2020 Informacja dotycząca zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne – Linia elektroenergetyczna 400 kV Jasiniec-Grudziądz Węgrowo (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna). Szczegóły