(Nie)pełnosprawni – Roboty budowlane

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 14.01.2019 Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów Szczegóły