Interpelacje i zapytania (VI kadencja 2021)

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.12.2021 Zapytanie radnego Stanisława Pawlaka w sprawie sposobu rozliczania środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – KS-S.0003.16.2021 Szczegóły
Artykuł 21.12.2021 Zapytanie radnego Stanisława Pawlaka w sprawie wynajmu długoterminowego samochodów osobowych na lata 2021-2025 na potrzeby obsługi Urzędu Marszałkowskiego – KS-S.0003.15.2021 Szczegóły
Artykuł 30.11.2021 Interpelacja radnej Agnieszki Kłopotek w sprawie poprawy funkcjonowania skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 240 z drogą powiatową w centrum Bysławia – KS-S.0003.14.2021. Szczegóły
Artykuł 30.11.2021 Interpelacja radnej Agnieszki Kłopotek w sprawie przywrócenia bezpośredniego połączenia za pomocą pociągów regionalnych między Toruniem a Łodzią – KS-S.0003.13.2021. Szczegóły
Artykuł 22.09.2021 Zapytanie radnej Agnieszki Kłopotek w sprawie ograniczania działalności w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu oraz Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – KS-S.0003.12.2021 Szczegóły
Artykuł 09.08.2021 interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie postępu prac przy realizacji umowy z dnia 5 października 2020 roku na budowę obwodnicy Lubrańca i przebudowy DW 270 – KS-S.0003.11.2021 Szczegóły
Artykuł 15.07.2021 Zapytanie radnego Michała Czepka w sprawie inwestycji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Rydygiera w Toruniu – KS-S.0003.10.2021 Szczegóły
Artykuł 15.07.2021 Interpelacja radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie poprawy terminowości udzielanych odpowiedzi przez Departament Środowiska – KS-S.0003.9.2021 Szczegóły
Artykuł 17.06.2021 Interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie nieprawidłowości przy przygotowaniu projektów uchwał sejmiku i powstałych błędach w załącznikach do projektów opracowanych przez Departament Środowiska – KS-S.0003.8.2021 Szczegóły
Artykuł 17.06.2021 Interpelacja radnej Agnieszki Kłopotek w sprawie dokonania regulacji wysokości płacy zasadniczej pracowników parków krajobrazowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – KS-S.0003.7.2021 Szczegóły
Artykuł 17.06.2021 Zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie realizacji „Koncepcji przebiegu tras rowerowych EuroVelo 2 i EuroVelo 9 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – KS-S.0003.6.2021 Szczegóły
Artykuł 20.05.2021 Interpelacja radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie podjęcia działań kontrolnych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu oraz wykazu przyznanych przez dyrektorów WORD wysokości premii i nagród dla kadry kierowniczej i zarządczej w latach 2015-2020 – KS-S.0003.5.2021 Szczegóły
Artykuł 23.04.2021 Interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie sytuacji kadrowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – KS-S.0003.4.2021 Szczegóły
Artykuł 23.04.2021 Zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie organizacji kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich – KS-S.0003.3.2021 Szczegóły
Artykuł 23.04.2021 Zapytanie radnego Marka Witkowskiego w sprawie przebudowy dróg wojewódzkich nr 241 i nr 189 – KS-S.0003.2.2021 Szczegóły
Artykuł 27.01.2021 Interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie utylizacji przeterminowanych środków ochrony roślin – KS-S.0003.1.2021 Szczegóły