Petycje

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.06.2023 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Artykuł 19.06.2023 petycja pana Jana Długozimy dotycząca zmian w uchwale nr XXXVIII/656/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy – KS-I-P.153.4.2023 Szczegóły
Artykuł 16.06.2023 Petycja w sprawie zaniechania budowy Północnej Obwodnicy Lisewa i przeniesienie tej inwestycji na część południową Lisewa, oznaczając ją jako Południowa Obwodnica Lisewa Szczegóły
Artykuł 16.06.2023 petycja dotycząca natychmiastowego zakazu przetwarzania i wprowadzania do obrotu już zmagazynowanego ukraińskiego zboża, kukurydzy, mąki i innych produktów – KS-I-P.153.3.2023 Szczegóły
Artykuł 10.05.2023 Petycja w sprawie odstąpienia od budowy obwodnicy Golubia-Dobrzynia na odcinku Handlowego Młyna i Lisewa Szczegóły
Artykuł 16.03.2023 petycja w sprawie przyjęcia przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały intencyjnej w obronie dobrego imienia św. Jana Pawła II – KS-II-P.153.2.2023 Szczegóły
Artykuł 10.02.2023 Petycja w sprawie opracowania i wdrożenia programu dofinansowania leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro) dla Mieszkanek i Mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego – KS-II-P.153.1.2023 Szczegóły
Artykuł 08.09.2022 Petycja w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/288/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żędowskich – OR-II-P.153.5.2022 Szczegóły
Artykuł 02.09.2022 Petycja w sprawie zmiany granic obwodu łowieckiego nr 118 w Bydgoszczy – KS-II-P.153.5.2022 Szczegóły
Artykuł 02.09.2022 Petycja dotycząca uciążliwości akustycznej drogi ekspresowej S10 w miejscowości Ciele (odcinek Stryszek – Białe Błota) – KS-II-P.153.4.2022 Szczegóły
Artykuł 25.07.2022 Petycja ws. zmiany granic obwodu łowieckiego nr 118 w Bydgoszczy – KS-II-P.153.3.2022 Szczegóły
Artykuł 28.06.2022 Zbiorcza informacja o rozpatrzonych petycjach w 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Artykuł 23.02.2022 Petycja w sprawie zmiany uchwał antysmogowych i programu ochrony powietrza – KS-P.153.2.2022 – petycja wielokrotna Szczegóły
Artykuł 14.01.2022 Petycja w sprawie podjęcia przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwały w sprawie przyjęcia „Karty Praw Rodziny” – KS-P.153.1.2022 Szczegóły
Artykuł 01.07.2021 Informacja w sprawie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania petycji w 2020 r. Szczegóły
Artykuł 11.05.2021 Petycja o wykonanie dodatkowych robót przy realizacji projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża” – OR-II-P.153.6.2021 Szczegóły
Artykuł 22.02.2021 Petycja o wykonanie dodatkowych robót przy realizacji projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża” – OR-II-P.153.5.2021 Szczegóły
Artykuł 17.02.2021 Petycja w sprawie zainicjowania budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Świętosławice w gminie Izbica Kujawska wzdłuż DW 270 – OR-II-P.153.4.2021 Szczegóły
Artykuł 17.02.2021 Petycja o wykonanie dodatkowych robót przy realizacji projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża” – OR-II-P.153.3.2021 Szczegóły
Artykuł 17.02.2021 Petycja o wykonanie dodatkowych robót przy realizacji projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni – Chełmża” – OR-II-P.153.2.2021 Szczegóły