Finanse – Opinie RIO

Typ Data Tytuł
Artykuł 30.11.2023 Uchwała Nr 4/Dpr/2023 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 30.11.2023 Uchwała Nr 6/WPF/2023 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039 Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 30.11.2023 Uchwała Nr 6/P/2023 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2024 rok Szczegóły
Artykuł 21.04.2023 Uchwała Nr 8/S/2023 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Województwa Szczegóły
Artykuł 19.01.2023 Uchwała Nr 1/D/2023 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2023 rok Szczegóły
Artykuł 19.01.2023 Uchwała Nr 1/Kd/2023 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 08.12.2022 Uchwała Nr 1/Dpr/2022 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2022 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2023 rok Szczegóły
Artykuł 08.12.2022 Uchwała Nr 1/WPF/2022 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 08.12.2022 Uchwała Nr 1/P/2022 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2023 rok Szczegóły
Artykuł 27.09.2022 Uchwała Nr 1/I/2022 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 września 2022 r. w sprawie: wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2022 r. Szczegóły
Artykuł 29.04.2022 Uchwała Nr 3/x/2022 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie sprostowania zapisów w uchwale Nr 1/S/2022 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Województwa Szczegóły
Artykuł 29.04.2022 Uchwała Nr 1/S/2022 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 kwietnia 2022 r. w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Województwa Szczegóły
Artykuł 26.01.2022 Uchwała Nr 2/x/2022 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie sprostowania zapisów w uchwale Nr 1/D/2022 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2022 rok Szczegóły
Artykuł 26.01.2022 Uchwała Nr 1/x/2022 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie sprostowania zapisów w uchwale Nr 1/Kd/2022 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 26.01.2022 Uchwała Nr 1/D/2022 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2022 rok Szczegóły
Artykuł 26.01.2022 Uchwała Nr 1/Kd/2022 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 06.12.2021 Uchwała Nr 1/Dpr/2021 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2022 rok Szczegóły
Artykuł 06.12.2021 Uchwała Nr 2/WPF/2021 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 06.12.2021 Uchwała Nr 2/P/2021 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2022 rok Szczegóły
Artykuł 29.09.2021 Uchwała Nr 1/I/2021 Składu Orzekającego Nr 11 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 23 września 2021 r. w sprawie: wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa za I półrocze 2021 r. Szczegóły