Rolnictwo – Konkursy

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.09.2023 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert związanych z realizacją zadań publicznych Samorządu Województwa w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Poprawa kondycji i warunków sanitarnych rodzin pszczelich”. Szczegóły