UCHWAŁA NR LXIII/886/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2023
  • Status Obowiązujący
  • Sesja LXIII
  • Data podjęcia (podpisania) 27.11.2023
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego LXIII/886/23
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Seniorów
  • Podstawa prawna wydania art. 10c ustawy o samorządzie województwa ( Dz.U. z 2022 r. poz. 2094, z 2023 r. poz. 572 i 1688) oraz art. 5 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 572)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian