Fundusze strukturalne

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.10.2021 Zaproszenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027” Szczegóły
Artykuł 12.02.2018 Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian RPO WK-P 2014-2020 Szczegóły