Finanse – Sprawozdania (budżet) – 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.05.2019 Prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 29.03.2019 Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2018 rok Szczegóły
Artykuł 27.08.2018 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2018 roku Szczegóły
Artykuł 27.08.2018 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2018 roku Szczegóły