Planowanie przestrzenne – Obwieszczenia

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.11.2023 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 44/CP/2023 w dniu 23 listopada 2023 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie komór technologicznych wraz z przynależną infrastrukturą dla zagospodarowania wód deszczowych ze zlewni: zbiornika C1_C1_4.1 zlokalizowanego przy ul. Łowickiej na dz. nr: 38/7, 43, 42, obręb 256; zbiornika C2_K24_6.1 zlokalizowanego przy ul. Żmudzkiej na dz. nr: 103/6, 145/3, obręb 192; zbiornika C2_K25_7.1 zlokalizowanego przy ul. Bałtyckiej na dz. 119, obręb 197, na dz. nr: 143, 144, obręb 206; zbiornika C3_K10K10.1_3.1 zlokalizowanego przy ul. Kasprzaka na dz. nr: 23/109, 6/4, 23/43, 23/89, obręb 71; zbiornika C3_K51_7.2 zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego na dz. nr 22, obręb 475; zbiornika C3_K51_7.3 zlokalizowanego przy ul. Techników na dz. nr: 67, 88, obręb 202; zbiornika C1_K2_6.2 zlokalizowanego przy ul. Unii Lubelskiej na dz. nr: 3, 36/1, 4, 5/3, 6/2, 7, obręb 80; zbiornika C3_K13K13.1_4.3 zlokalizowanego przy ul. Szubińskiej/Orłowskiego na dz. nr: 2/10, 57, 6/1, 6/5, 6/6, 6/9, 63/1, 7/1, obręb 73, dla zadania pn.: „Bydgoszcz zielono – niebieska. Retencja i zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych” powiązanego z przedsięwzięciem – „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy”. Szczegóły
Artykuł 17.11.2023 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 43/CP/2023 w dniu 16 listopada 2023 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza energetycznego SN-15kV wraz z kablem światłowodowym do farmy fotowoltaicznej PV Buszkowo 6, na dz. nr: 260/2, 277 położonych w miejscowości Buszkowo, obręb Buszkowo, części dz. nr 14 położonej w miejscowości Nowy Dwór, obręb Nowy Dwór, części dz. nr: 254/6, 254/5, 292 położonych w miejscowości Stary Dwór, obręb Stary Dwór, dz. nr: 8, 9/2, 9/1, 2, 3, 4/6 położonych w miejscowości Okole, obręb Okole, 1329, części dz. nr: 104/5, 103/3, 122/4, 140/3, 141/15, 142/1, 143/1, 144/5, 144/6, 278/4, 1233/10, 1235, 1236/1, 475/21, 1080/3, 1079/12, 85/5 położonych w miejscowości Koronowo, obręb Koronowo, gmina Koronowo. Szczegóły
Artykuł 17.11.2023 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 42/CP/2023 w dniu 16 listopada 2023 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie do dziesięciu podziemnych zespołów linii kablowych SN do 20 kV, składających się maksymalnie z trzech osobnych kabli na każdy zespół oraz budowie do dziesięciu kanalizacji kablowych (telesterowniczych), na dz. nr 125 oraz części dz. nr: 126/13, 124, 127/2, 123/20, w miejscowości Chobielin. Szczegóły
Artykuł 10.11.2023 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 5/KW/2023 w dniu 9 listopada 2023 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania wraz z przebudową części pomieszczeń biurowych znajdujących się na parterze budynku opieki zdrowotnej na laboratoria UOKiK, magazyn próbek UOKiK oraz budowę kontenera magazynowego dla UOKiK, na dz. nr: 13/4, 12/4, 12/3, obręb 176, przy ulicy Kasztanowej 57 w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 25.10.2023 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 40/CP/2023 w dniu 20 października 2023 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn – linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV do zasilania w energię elektryczną budynku magazynowo-gospodarczego na dz. nr 380/2 w miejscowości Bladowo na dz. nr: 380/2, 350, 349, 348/1, 345, 344, 378, 346/2, obręb Bladowo, gmina Tuchola. Szczegóły
Artykuł 25.10.2023 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 4/KW/2023 w dniu 20 października 2023 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie teatru muzycznego z wykorzystaniem elementów budynku dawnego Kinoteatru Grunwald na dz. nr: 149/1, 147 oraz części dz. nr: 149/3, 162 i 163, obręb 18, przy ulicy Warszawskiej 11 w Toruniu. Szczegóły
Artykuł 13.10.2023 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 39/CP/2023 w dniu 13 października 2023 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budową nowych przystanków kolejowych w Toruniu – BiTCity II Zadanie 3 Zakres III pn. ,,Budowa ciągu pieszo-rowerowego od dworca Toruń Miasto do ul. Dybowskiej wraz z jednostronną kładką pieszo-rowerową wzdłuż mostu kolejowego im. Ernesta Malinowskiego, nie będącym w zarządzie Miasta na odcinku LK 353 od km 136,137 do km 137,045″ na dz. nr 199/1, obręb 18, części dz. nr: 196, 201, 197, 193/4, 194, 222/4, obręb 18, części dz. nr: 3/5, 3/2, obręb 20, na części dz. nr: 47, 46, 40/4, 39, 37, 61, obręb 65, na części dz. nr: 14, 1, obręb 66 oraz część dz. nr 1, obręb 67, przy ulicy Dybowskiej 2, Traugutta, Majdany 1-3, Bulwar Filadelfijski w Toruniu. Szczegóły
Artykuł 13.10.2023 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 38/CP/2023 w dniu 13 października 2023 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na dz. nr 194/2, obręb Kruszyn, gmina Sicienko. Szczegóły
Artykuł 06.10.2023 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 3/KW/2023 w dniu 3 października 2023 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie teatru muzycznego z wykorzystaniem elementów budynku dawnego Kinoteatru Grunwald na dz. nr: 149/1, 147 oraz części dz. nr: 149/3, 162 i 163, obręb 18, przy ulicy Warszawskiej 11 w Toruniu. Szczegóły
Artykuł 05.10.2023 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 37/CP/2023 w dniu 3 października 2023 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława od km 2+475 do km 16+656 – etap I – Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Rypin – Stępowo od km 2+475 do km 10+100, na dz. nr 894 w mieście Rypin, dz. nr: 21, 94, 184, 114, 162/3, 163/1 w miejscowości Godziszewy, dz. nr: 4, 12, 16/1, 24/3 w miejscowości Jasin, dz. nr: 10, 37, 65/2, 80, 139, 199 w miejscowości Stępowo, dz. nr: 407, 409 w miejscowości Przywitowo, gmina Rypin. Szczegóły
Artykuł 05.10.2023 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 36/CP/2023 w dniu 3 października 2023 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr: 20/3, 22/20, obręb Bożenkowo, gmina Osielsko. Szczegóły
Artykuł 05.10.2023 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 35/CP/2023 w dniu 3 października 2023 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych oraz złącza zasilająco – sterującego dla zasilania projektowego przepływomierza na istniejącej na magistrali wodociągowej na dz. nr: 4/1, 19/1, 19/2, 6/1, obręb 139, w Bydgoszczy. Szczegóły
Artykuł 22.09.2023 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 2/KW/2023 w dniu 20 września 2023 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji linii kolejowej nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń Wschodni wraz z infrastrukturą dworcową oraz budowie nowych przystanków kolejnych w Toruniu – BiTCity II Zadanie 2.1 Zakres III pn. ,,Rozbiórka i budowa nowej kładki Garbaty Mostek nad linią kolejową nr 353 w km 138,106 łączącej ul. Chrobrego z ul. Sobieskiego” na części dz. nr: 138, 148, obręb 11, części dz. nr: 10, 12, obręb 19 oraz części dz. nr: 1, 2, 3, obręb 55 przy ulicy Chrobrego, Batorego, Sobieskiego w Toruniu. Szczegóły
Artykuł 15.09.2023 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 34/CP/2023 w dniu 14 września 2023 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na posadowieniu agregatu prądotwórczego na dz. nr: 75/25, 75/28, obręb Lisi Ogon, gmina Białe Błota. Szczegóły
Artykuł 15.09.2023 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 33/CP/2023 w dniu 14 września 2023 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej nn oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi na dz. nr: 64/1, 361/5, 361/6 w miejscowości Mały Mędromierz, obręb Mały Mędromierz, gmina Tuchola. Szczegóły
Artykuł 08.09.2023 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 15/TZ/2023 w dniu 8 września 2023 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej SN wraz z światłowodem i infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 54, obręb 0016 Tarkowo Dolne oraz dz. nr 268/3, obręb 0009 Leszyce, gmina Nowa Wieś Wielka. Szczegóły
Artykuł 24.08.2023 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 32/CP/2023 w dniu 24 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na dz. nr: 265/1, 265/2, 155, 265/3, 156/3, 156/5, 150/4, 156/4, obręb Marcinkowo oraz na dz. nr: 155, 215, 149, 89/2, 89/3, 88/8, 462/2, obręb Gębice, gmina Mogilno. Szczegóły
Artykuł 24.08.2023 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 31/CP/2023 w dniu 24 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV na dz. nr 355 oraz części dz. nr: 356, 362, 382, 135, 143, 384, obręb 64, przy ulicy Kujawskiej, Placu Armii Krajowej i moście im. Józefa Piłsudskiego w Toruniu. Szczegóły