Finanse – Informacje dla woj. jed. org. – 2023

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.06.2023 Formularze do wypełnienia stanowiące załączniki do uchwały Nr 26/1308/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie sporządzenia informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2023 roku Szczegóły
Artykuł 07.02.2023 Druki do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2022 rok (załączniki do bilansu) dla osób prawnych Szczegóły
Artykuł 07.02.2023 Druki do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2022 rok (załączniki do bilansu) dla jednostek budżetowych Szczegóły
Artykuł 19.01.2023 Formularze do wypełnienia będące załącznikami do uchwały Nr 3/36/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdań za 2022 r. z wykonania budżetu województwa, wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych Szczegóły
Artykuł 05.01.2023 Wzory formularzy będących załącznikiem do wniosku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039 Szczegóły
Artykuł 02.01.2023 Wzór formularza „Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2022 rok” (Pismo Nr FK-I-P.3040.1-17.2.2023 z dnia 29.12.2022 r. do instytucji kultury, dla których województwo jest organizatorem lub współorganizatorem) Szczegóły
Artykuł 28.12.2022 Uchwała Nr 51/2049/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyporządkowania zadań budżetowych na 2023 r. do realizacji przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Szczegóły
Artykuł 28.12.2022 Wzory formularzy do pism skierowanych do wojewódzkich jednostek budżetowych o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek w 2023 roku Szczegóły
Artykuł 22.11.2022 Druki zmiany planów finansowych wojewódzkich osób prawnych na 2023 rok Szczegóły
Artykuł 22.11.2022 Druki planów finansowych wojewódzkich osób prawnych na 2023 rok Szczegóły
Artykuł 25.07.2022 Formularze do wypełnienia stanowiące tabele do załącznika nr 1 do uchwały Nr 28/1121/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2023 Szczegóły