Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) – to stałe lub okresowe badania i ocena wartości gospodarczej odmian gatunków roślin wpisanych do Krajowego rejestru lub Wspólnotowych katalogów odmian. Badania z zakresu PDO prowadzi się dla preferowanych, ważnych gospodarczo odmian gatunków roślin zgodnie z metodyką opracowaną przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej (COBORU).
Efektem Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego jest obiektywna informacja skierowana do użytkowników odmian i producentów rolnych o wartości gospodarczej zarejestrowanych odmian roślin uprawnych.

Wieloletnie wyniki doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego są podstawą do opracowywania Listy Odmian Zalecanych (LOZ) do uprawy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Nad rozwojem Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w województwie kujawsko-pomorskim w zakresie działalności doświadczalnej i upowszechnieniowej uwzględniającej zasady ustalone przez dyrektora Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych i Krajowy Zespół Koordynacyjny PDO pracuje Zespół PDO w województwie kujawsko-pomorskim.

Koordynacją PDO w województwie kujawsko-pomorskim zajmuje się Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie, bardziej szczegółowe informacje o wynikach doświadczeń PDO można uzyskać:
Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie
89-100 Nakło n. Notecią
tel. (052) 385 32 28
tel. (052) 385 20 52
tel./fax (052) 385 23 45
https://chrzastowo.coboru.gov.pl/

Podstawa prawna:

–    ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 r. poz. 129);
–    ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094);
–    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Ośrodkowi Badania Odmian Roślin Uprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 254, poz. 1708);
–   porozumienie o współpracy nr UM_RG.041.2.095.2011 zawarte w dniu 30 czerwca 2011 roku pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian