Finanse – Informacje dla woj. jed. org. – 2022

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.01.2023 Wzory formularzy sprawozdawczych do szkół stanowiące załącznik do pisma FK-I-P.3035.1.1.2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. Szczegóły
Artykuł 04.07.2022 Formularze do wypełnienia stanowiące załączniki do uchwały Nr 25/989/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wytycznych do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2022 roku Szczegóły
Artykuł 04.07.2022 Formularze do wypełnienia stanowiące załączniki do uchwały Nr X/149/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego (z późn. zm.). Szczegóły
Artykuł 10.02.2022 Druki do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2021 rok (załączniki do bilansu) dla osób prawnych Szczegóły
Artykuł 10.02.2022 Druki do sporządzenia sprawozdań finansowych za 2021 rok (załączniki do bilansu) dla jednostek budżetowych Szczegóły
Artykuł 26.01.2022 Formularze do wypełnienia będące załącznikami do uchwały Nr 3/67/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdań za 2021 r. z wykonania budżetu województwa, wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych Szczegóły
Artykuł 11.01.2022 Wzory formularzy będących załącznikiem do wniosku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039 Szczegóły
Artykuł 03.01.2022 Uchwała Nr 51/2120/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyporządkowania zadań budżetowych na 2022 r. do realizacji przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Szczegóły
Artykuł 03.01.2022 Wzór formularza „Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2021 rok” (Pismo Nr FK-I-P.3040.1-17.2.2022 z dnia 29.12.2021 r. do instytucji kultury, dla których województwo jest organizatorem lub współorganizatorem) Szczegóły
Artykuł 03.01.2022 Wzory formularzy do pism skierowanych do wojewódzkich jednostek budżetowych o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek w 2022 roku Szczegóły
Artykuł 19.11.2021 Druki zmiany planów finansowych wojewódzkich osób prawnych na 2022 rok Szczegóły
Artykuł 19.11.2021 Druki planów finansowych wojewódzkich osób prawnych na 2022 rok Szczegóły
Artykuł 26.07.2021 Formularze do wypełnienia stanowiące tabele do załącznika nr 1 do uchwały Nr 28/1215/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2022 Szczegóły