Finanse – Informacje dla woj. jed. org. – 2018

Typ Data Tytuł
Artykuł 10.12.2018 Wzory formularzy sprawozdawczych do szkół stanowiące załącznik do pisma FK-I-P.3035.1.1.2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Uchwała Nr 24/1143/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie wytycznych do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za I półrocze 2018 roku Szczegóły
Artykuł 21.06.2018 Uchwała Nr XXII/376/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za pierwsze półrocze roku budżetowego Szczegóły
Artykuł 26.01.2018 Uchwała Nr 4/85/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wytycznych do opracowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r., wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi i innych informacji z zakresu finansów publicznych Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 Druki do sporządzenia sprawozdań finansowych (bilans i załączniki) dla jednostek budżetowych i osób prawnych oraz druki do sporządzenia bilansu skonsolidowanego Szczegóły
Artykuł 15.01.2018 Wzór formularza będący załącznikiem do wniosku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 Szczegóły
Artykuł 04.01.2018 Wzór formularza „Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2017 rok” (Pismo Nr FK-I-P.3040.1-16.2.2018 z dnia 3.01.2018 r. do instytucji kultury, dla których województwo jest organizatorem lub współorganizatorem) Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Wzory formularzy do pism skierowanych do wojewódzkich jednostek budżetowych o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek w 2018 roku Szczegóły
Artykuł 29.12.2017 Uchwała Nr 52/2385/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyporządkowania zadań budżetowych na 2018 r. do realizacji przez wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Zmiana planu finansowego wojewódzkich osób prawnych na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 17.11.2017 Druki planów finansowych wojewódzkich osób prawnych na 2018 rok Szczegóły
Artykuł 17.07.2017 Uchwała Nr XLVIII/1253/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Szczegóły
Artykuł 14.07.2017 Uchwała Nr 28/1296/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2018 Szczegóły