Nowe informacje

Typ Data Tytuł
Akty prawne 30.11.2023 Uchwała Nr 46/2460/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia naboru ofert w konkursie dotacyjnym nr 5/2023 na sfinansowanie realizacji programów szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami w klubach sportowych Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 Uchwała Nr 46/2459/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zakończenia postępowania nr FEKP.06.08-IZ.00-005/23 przeprowadzonego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 Uchwała Nr 46/2458/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie akceptacji założeń projektu pn. „Kujawy+Pomorze – promocja potencjału gospodarczego regionu – edycja III” w ramach Priorytetu 1. Fundusze europejskie na rzecz wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu, Działania 01.03 Wsparcie MŚP Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 Uchwała Nr 46/2457/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu „Programu polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 UCHWAŁA NR LXIII/873/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 Uchwała Nr 46/2456/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 Uchwała Nr 46/2455/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 Uchwała Nr 46/2454/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia listy z ocenionym projektem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla wezwania Nr RPKP.13.04.00-IZ.00-04-29R/23 Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 Uchwała Nr 46/2453/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 Uchwała Nr 46/2452/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
Artykuł 30.11.2023 Uchwała Nr 4/Dpr/2023 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 Uchwała Nr 46/2451/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji Szczegóły
Artykuł 30.11.2023 Uchwała Nr 6/WPF/2023 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2039 Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 Uchwała Nr 46/2450/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Szczegóły
Artykuł 30.11.2023 Uchwała Nr 6/P/2023 Składu Orzekającego Nr 14 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2024 rok Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 Uchwała Nr 46/2449/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 Uchwała Nr 46/2448/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 Uchwała Nr 46/2447/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 Uchwała Nr 46/2446/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2023 zadania pod nazwą „Remonty K-P SOSW nr 1 w Bydgoszczy – Montaż ogrodzenia placu zabaw dla K-P SOSW nr 1” realizowanego przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
Akty prawne 30.11.2023 Uchwała Nr 46/2445/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie zakończenia postępowania Nr FEKP.08.19-IZ.00-034/23 przeprowadzonego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Szczegóły
« 1 2 3 4 5 2 006 2 007 »