Planowanie strategiczne – Strategia 2030+

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.06.2022 Podsumowanie i uzasadnienie do przyjętej Strategii 2030+ Szczegóły
Artykuł 30.12.2020 Strategia 2030+ (obowiązująca) Szczegóły
Artykuł 24.07.2020 Konsultacje projektu Strategii 2030+ Szczegóły
Artykuł 20.05.2020 Prace nad Strategią 2030+ (karty informacyjne o środowisku) Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 Założenia Strategii 2030+ Szczegóły
Artykuł 25.02.2020 Prace nad Strategią 2030+ Szczegóły