Dokumenty organizacyjne

Typ Data Tytuł
Artykuł 24.04.2023 Regulamin pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 Zarządzenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
Artykuł 05.07.2017 Zarządzenie Nr 1/2011 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia Kodeksu Etyki pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Szczegóły
Artykuł 20.06.2017 Uchwała Nr 13/519/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły