Cyfryzacja

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.08.2020 Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i wdrożenie 3 portali internetowych wraz z usługą hostingu dla projektów realizowanych przez Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Kultura w zasięgu 2.0”, „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej I – Etap”. Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.07.2020 Zaprojektowanie, wykonanie, uruchomienie i wdrożenie 3 portali internetowych wraz z usługą hostingu dla projektów realizowanych przez Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Kultura w zasięgu 2.0”, „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej I – Etap”. Szczegóły
Artykuł 13.02.2020 Zakup sprzętu i oprogramowania do digitalizacji, dla Partnera projektu „Kultura w zasięgu 2.0” – Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku Szczegóły
Artykuł 25.02.2019 Zapytanie ofertowe na usługę pt. „Opracowanie spójnego Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW) trzech projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przez Departament Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego: „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej – I etap”, „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,„Kultura w zasięgu 2.0” wraz z opracowaniem logotypów projektów oraz opracowanie Księgi Identyfikacji Wizualnej, w skład której wejdą Księga Znaku, akcydensy i przykłady zastosowania znaku na gadżetach reklamowych” Szczegóły
Artykuł 17.10.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych wraz z elementami instalacyjnymi i montażem w budynkach partnerów i uczestników projektów „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej I Etap”; „Infostrada Kujaw i Pomorza2.0″, „Kultura w zasięgu 2.0″, które realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły
Artykuł 31.08.2018 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie i organizację szkolenia dotyczącego obowiązującego prawa autorskiego i praw pokrewnych w kontekście działalności jednostek kultury w ramach projektu „Kultura w zasięgu2.0″. Szczegóły
Artykuł 10.07.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych wraz z elementami instalacyjnymi i montażem w budynkach Partnerów i uczestników projektów „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej I Etap”; „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”; „Kultura w zasięgu 2.0”, które realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły
Artykuł 17.01.2018 „Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na wyłonienie Partnerów do wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej” w ramach Osi priorytetowej 2 Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły
Artykuł 16.11.2017 „Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na wyłonienie Partnerów do wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej” w ramach Osi priorytetowej 2 Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Szczegóły
Artykuł 24.04.2017 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza konkurs dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na wyłonienie Partnerów do wspólnej realizacji Projektu pn. „Kultura w zasięgu 2.0”. Szczegóły