Finanse – Sprawozdania (budżet) – 2016

Typ Data Tytuł
Artykuł 29.05.2017 Prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 31.03.2017 Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2016 rok Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2016 roku Szczegóły
Artykuł 29.08.2016 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2016 roku Szczegóły