Prezydium VI kadencji (2018-2023)

Przewodnicząca Sejmiku Elżbieta Piniewska
tel. 56 62 18 285

Wiceprzewodniczący Sejmiku Paweł Zgórzyński
tel. 56 62 18 259

Wiceprzewodniczący Sejmiku Łukasz Krupa
tel. 56 62 18 454

Wiceprzewodniczący Sejmiku Wojciech Jaranowski
tel. 56 62 18 390

Informacje

Rejestr zmian