Raporty i Wykazy

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.01.2023 Sprawozdanie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2021 Szczegóły
Artykuł 13.01.2022 Sprawozdanie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2020 Szczegóły
Artykuł 13.01.2022 Sprawozdanie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2019 Szczegóły
Artykuł 23.12.2021 Raporty z wykonania „Programu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego” Szczegóły
Artykuł 12.06.2020 Wykaz miejsc odbioru zużytych baterii lub zużytych akumulatorów za lata 2017-2018 Szczegóły
Artykuł 12.06.2020 Wykaz przedsiębiorców zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory za lata 2017-2018. Szczegóły
Artykuł 06.03.2020 Raporty z wykonania „Programu Ochrony Środowiska Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Lista instalacji komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Artykuł 20.12.2017 Sprawozdania Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Szczegóły
Artykuł 20.12.2017 Sprawozdania Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2012-2018 Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (karty informacyjne o wykazach zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska). Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Wykaz przedsiębiorców zbierających zużyte baterie lub akumulatory na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Wykaz miejsc odbioru zużytych baterii lub zużytych akumulatorów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Wykaz przedsiębiorców prowadzących punkty zbierania pojazdów w województwie kujawsko-pomorskim. Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w województwie kujawsko-pomorskim Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Raporty z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego dotyczące wytwarzania, importu, wewnątrzwspólnotowego nabycia, eksportu oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań. Szczegóły
Artykuł 04.02.2016 Raporty z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego dotyczące wytwarzania i gospodarowania odpadami Szczegóły