Komisje Sejmiku

Komisje Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

Komisja Rewizyjna:

 1. Jacek Gajewski (PO)
 2. Anna Janosz (PO)
 3. Wojciech Jaranowski (PiS) – przewodniczący
 4. Michał Krzemkowski (PiS)
 5. Stanisław Pawlak (SLD) – wiceprzewodniczący
 6. Waldemar Przybyszewski (PO)
 7. Tadeusz Zaborowski (PSL)
 8. Paweł Zgórzyński (PSL)

Kontakt: Emilia Szymczak, pokój 253, tel. 56 62 18 799


Komisja Budżetu i Finansów:

 1. Ryszard Bober (PSL)
 2. Piotr Całbecki (PO)
 3. Marek Hildebrandt (PiS)
 4. Jacek Kuźniewicz (PO) – wiceprzewodniczący
 5. Eligiusz Patalas (PSL)
 6. Leszek Pluciński (PO) – przewodniczący

Kontakt: Ewa Petrykowska, pokój 252, tel. 56 62 18 336

Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury:

 1. Dorota Jakuta (PO)
 2. Roman Jasiakiewicz
 3. Dariusz Kurzawa (PSL)
 4. Jacek Kuźniewicz (PO)
 5. Katarzyna Lubańska (PO)
 6. Waldemar Przybyszewski (PO) – przewodniczący
 7. Andrzej Walkowiak (PiS) – wiceprzewodniczący
 8. Tadeusz Zaborowski (PSL)

Kontakt: Radosław Urbański,  pokój 259, tel. 56 62 18 454

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 1. Marek Hildebrandt (PiS) – wiceprzewodniczący
 2. Ryszard Kierzek (PSL) – przewodniczący
 3. Dariusz Kurzawa (PSL)
 4. Stanisław Pawlak (SLD)
 5. Maciej Świątkowski (PO)
 6. Marek Witkowski (PiS)

Kontakt: Edyta Michalska, pokój 252, tel. 56 62 18 336

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii:

 1. Adam Banaszak (PiS)
 2. Ryszard Kierzek (PSL)
 3. Paweł Knapik (PO) – wiceprzewodniczący
 4. Sławomir Kopyść (PO)
 5. Paweł Zgórzyński (PSL) – przewodniczący

Kontakt: Beata Urbańska, pokój 253, tel. 56 62 18 321

Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia:

 1. Jarosław Katulski (PO)
 2. Marek Nowak (PO)
 3. Eligiusz Patalas (PSL)– wiceprzewodniczący
 4. Leszek Pluciński (PO)
 5. Przemysław Przybylski (PiS)– wiceprzewodniczący
 6. Maciej Świątkowski (PO)– przewodniczący

Kontakt: Magdalena Balcerak, pokój 259, tel. 56 62 18 321

Komisja Edukacji i Nauki:

 1. Wojciech Jaranowski (PiS)
 2. Sławomir Kopyść (PO)
 3. Elżbieta Piniewska (PO) – przewodnicząca
 4. Piotr Pręgowski (PSL)
 5. Maciej Świątkowski (PO) – wiceprzewodniczący
 6. Andrzej Walkowiak (PiS)

Kontakt: Edyta Michalska, pokój 252, tel. 56 62 18 336

Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

 1. Dorota Jakuta (PO)
 2. Anna Janosz (PO) – przewodnicząca
 3. Jarosław Katulski (PO)
 4. Michał Krzemkowski (PiS) – wiceprzewodniczący
 5. Piotr Kwiatkowski (PSL)
 6. Elżbieta Piniewska (PO)
 7. Piotr Pręgowski (PSL) – wiceprzewodniczący

Kontakt: Magdalena Balcerak, pokój 259, tel. 56 62 18 321

Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa:

 1. Ryszard Bober (PSL)
 2. Marek Domżała (PSL) – wiceprzewodniczący
 3. Agnieszka Kłopotek (PSL) – przewodnicząca
 4. Paweł Knapik (PO)
 5. Przemysław Przybylski (PiS)

Kontakt: Paulina Szram, pokój 254a, tel. 56 62 18 597

Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa:

 1. Piotr Całbecki (PO)
 2. Agnieszka Kłopotek (PSL)
 3. Katarzyna Lubańska (PO) – wiceprzewodnicząca
 4. Marek Nowak (PO)
 5. Marek Witkowski (PiS) – przewodniczący

Kontakt: Krzysztof Czarnecki,  pokój 251, tel. 56 62 18 321

Komisja Sportu i Turystyki:
 1. Adam Banaszak (PiS)
 2. Marek Domżała (PSL)
 3. Jacek Gajewski (PO) – przewodniczący
 4. Roman Jasiakiewicz – wiceprzewodniczący
 5. Piotr Kwiatkowski (PSL) – wiceprzewodniczący

Kontakt: Radosław Urbański,  pokój 259, tel. 56 62 18 454

Informacje

Rejestr zmian