Zdrowie

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.07.2023 Wyniki uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2023 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Artykuł 06.07.2023 Szacowanie zamówienia na opracowanie sześciu programów polityki zdrowotnej dla województwa kujawsko-pomorskiego wraz z opracowaniem metodologii wyliczenia stawek jednostkowych oraz przeprowadzeniem konsultacji z regionalnymi interesariuszami, gminami i powiatami, współfinansowanego z EFS+ i budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 20212027 (dalej FEdKP) Szczegóły
Artykuł 30.06.2023 Szacowanie zamówienia na opracowanie dwóch programów polityki zdrowotnej dla województwa kujawsko-pomorskiego Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 24.05.2023 Zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu Szczegóły
Artykuł 09.05.2023 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2023 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Artykuł 06.04.2023 Wyniki konkursu ofert na wybór w 2023 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Artykuł 06.04.2023 Wyniki konkursu ofert na wybór w 2023 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Artykuł 31.03.2023 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór w 2023 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Artykuł 23.03.2023 Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wybór w 2023 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej) Szczegóły
Artykuł 10.03.2023 Raporty końcowe z realizacji programów polityki zdrowotnej w roku 2022 Szczegóły
Artykuł 24.02.2023 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 10/2023 Szczegóły
Artykuł 24.02.2023 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 16/2023 Szczegóły
Artykuł 16.02.2023 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2023 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Artykuł 16.02.2023 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2023 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły
Artykuł 09.02.2023 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2023 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej) Szczegóły
Artykuł 09.02.2023 Ogłoszenie konkursu ofert na wybór w 2023 roku realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie koordynacji programu Szczegóły
Artykuł 05.12.2022 Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2023 r. w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Szczegóły
Artykuł 09.11.2022 Zaproszenie do składania ofert – rękawice nitrylowe i maski chirurgiczne Szczegóły
Artykuł 10.08.2022 Zaproszenie do składania ofert – 4 szt. defibrylatorów oraz 4 szafek na defibrylatory (do powieszenia na ścianie) Szczegóły
Artykuł 10.08.2022 Wyniki uzupełniającego konkursu ofert na wybór w 2022 roku realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych Szczegóły