Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
10.02.2022 24.02.2022 ZW-I.272.6.2022 Opracowanie, druk oraz zamieszczenie i rozpowszechnienie w formie wkładki w prasie regionalnej publikacji informacyjno-promocyjnej adresowanej do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego powyżej 15 r.ż. Szczegóły
10.02.2022 28.02.2022 ZW-I.272.8.2022 Przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów rozwijających kompetencje kluczowe uczniów w formie wyjazdów edukacyjnych do specjalistycznych laboratoriów, w ramach projektu „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości” Szczegóły
09.02.2022 17.02.2022 ZW-I.272.7.2022 Zakup papieru biurowego oraz rolek do faxu na 2022 rok. Szczegóły
01.02.2022 09.02.2022 : ZW-I.272.5.2022 Przeprowadzenie audytu polegającego na oględzinach i ocenie stanu technicznego pojazdów kolejowych będących własnością zamawiającego z podziałem na części (Pakiet A i Pakiet B) Szczegóły
01.02.2022 10.02.2022 ZW-I.272.4.2022 Zakup środków czystości na 2022 rok Szczegóły
05.01.2022 18.02.2022 WZP.272.77.2021 Dostawa, wdrożenie i utrzymanie oprogramowania komputerowego ewidencyjno-opłatowego służącego do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi Szczegóły
.. .. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru partnera prywatnego, którego zadaniem będzie budowa, przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek (sieć o długości ok. 270 km) sprawa nr WZP.272.81.2013. Szczegóły
28.12.2021 15.02.2022 WZP.272.74.2021 Zakup wyposażenia pracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Gen. S. Maczka w Bydgoszczy z podziałem na 11 części Szczegóły
23.12.2021 13.01.2022 WZP.272.73.2021 Zakup mebli do budynku przedszkola mieszczącego się w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu w ramach projektu „Tylko w Korczaku jest super dzieciaku” Szczegóły
23.12.2021 13.01.2022 WZP.272.75.2021 Badanie ewaluacyjne pt. „Ewaluacja stopnia osiągnięcia zakładanych wartości docelowych wskaźników określonych w RPO WK-P na lata 2014-2020” Szczegóły
08.12.2021 17.12.2021 WZP.272.69.2021 Usługa polegającej na oddaniu do dyspozycji zasobów informatycznych w postaci chmury prywatnej, administracja serwerami, urządzeniami sieciowymi, w tym load balancerem oraz możliwość wykonywania backupu do siedziby zamawiającego za pomocą systemu Veeam Szczegóły
08.12.2021 16.12.2021 WZP.272.70.2021 Zakup materiałów biurowych na 2022 rok Szczegóły
02.12.2021 10.12.2021 WZP.272.72.2021 Zakup środków czystości na 2022 rok. Szczegóły
01.12.2021 09.12.2021 Szczegóły
01.12.2021 16.12.2021 WZP.272.67.2021 Zaprojektowanie i rozbudowa oraz modernizacja Kujawsko–Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy Szczegóły
10.11.2021 23.11.2021 WZP.272.65.2021 Kompleksowa usługa w zakresie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego, jak również świadczenie stałej obsługi prawnej w zakresie udzielania porad i konsultacji prawnych, sporządzania opinii prawnych, opiniowaniu projektów umów i wewnętrznych aktów prawnych w sprawach związanych z realizacją RPO WK-P Szczegóły
10.11.2021 28.03.2022 WZP.272.66.2021 Modernizacja budynku użyteczności publicznej o funkcji biurowej, zlokalizowanym przy ul. Franciszkańskiej w Toruniu Szczegóły
08.11.2021 06.12.2021 WZP.272.64.2021 Objęcie ochroną ubezpieczeniową Odpowiedzialności Cywilnej oraz majątku Wojewódzkich Jednostek Organizacyjnych, w tym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
05.11.2021 08.02.2022 WZP.272.56.2021 Przygotowanie i wdrożenie Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Szczegóły
03.11.2021 12.11.2021 WZP.272.63.2021 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem z podziałem na części Szczegóły
« 1 2 3 4 16 17 18 »