Komisje Sejmiku

Komisje Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji (2018-2023)

Komisja Rewizyjna:

 1. Jacek Gajewski (KO)
 2. Marek Hildebrandt (PiS)  – przewodniczący
 3. Michał Krzemkowski (PiS)
 4. Robert Malinowski (KO)
 5. Ewa Mes (PSL) – wiceprzewodnicząca
 6. Stanisław Pawlak (KO) – wiceprzewodniczący

Kontakt: Edyta Michalska, pokój 252, tel. 56 62 18 336

Komisja Budżetu i Finansów:

 1. Michał Czepek (KO)
 2. Konstanty Dombrowicz (PiS) – wiceprzewodniczący
 3. Marek Hildebrandt (PiS)
 4. Zbigniew Ostrowski (KO)
 5. Leszek Pluciński (KO) – przewodniczący
 6. Tadeusz Pogoda (KO)
 7. Paweł Zgórzyński (PSL)

Kontakt: Ewa Petrykowska, pokój 252, tel. 56 62 18 336, 790

Komisja Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury:

 1. Jacek Chmarzyński (KO)
 2. Jerzy Gawęda (PiS) – wiceprzewodniczący
 3. Roman Jasiakiewicz (KO)
 4. Sławomir Kopyść (KO)
 5. Łukasz Krupa (KO)
 6. Katarzyna Lubańska (KO)
 7. Zbigniew Ostrowski (KO)
 8. Tadeusz Pogoda (KO) – przewodniczący
 9. Paweł Zgórzyński (PSL)

Kontakt: Radosław Urbański,  pokój 259, tel. 56 62 18 454

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 1. Piotr Całbecki (KO)
 2. Jacek Chmarzyński (KO) – wiceprzewodniczący
 3. Ewa Mes (PSL)
 4. Stanisław Pawlak (KO) – przewodniczący
 5. Marek Witkowski (PiS)
 6. Paweł Zgórzyński (PSL)

Kontakt: Edyta Michalska, pokój 252, tel. 56 62 18 336

Komisja Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Poszanowania Energii:

 1. Adam Banaszak (PiS) – wiceprzewodniczący komisji
 2. Aneta Jędrzejewska (PSL)
 3. Sławomir Kopyść (KO)
 4. Robert Malinowski (KO) – przewodniczący komisji
 5. Tadeusz Pogoda (KO)
 6. Wojciech Szczęsny (KO)

Kontakt: Ewa Petrykowska, pokój 252, tel. 56 62 18 336, 790

Komisja Promocji i Ochrony Zdrowia:

 1. Piotr Całbecki (KO)
 2. Aneta Jędrzejewska (PSL)
 3. Michał Krzemkowski (PiS) – przewodniczący
 4. Leszek Pluciński (KO)
 5. Przemysław Przybylski (PiS) – wiceprzewodniczący
 6. Wojciech Szczęsny (KO)

Kontakt: Magdalena Balcerak, pokój 259, tel. 56 62 18 321

Komisja Edukacji i Nauki:

 1. Wojciech Jaranowski (PiS)
 2. Sławomir Kopyść (KO)
 3. Zbigniew Ostrowski (KO)
 4. Elżbieta Piniewska (KO) – wiceprzewodnicząca
 5. Marek Witkowski (PiS) – przewodniczący

Kontakt: Edyta Michalska, pokój 252, tel. 56 62 18 336

Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

 1. Piotr Całbecki (KO)
 2. Konstanty Dombrowicz (PiS) – wiceprzewodniczący
 3. Jerzy Gawęda (PiS)
 4. Jarosław Katulski (KO) – przewodniczący
 5. Łukasz Krupa (KO)
 6. Katarzyna Lubańska (KO) – wiceprzewodnicząca
 7. Elżbieta Piniewska (KO)

Kontakt: Magdalena Balcerak, pokój 259, tel. 56 62 18 321

Komisja Współpracy Międzynarodowej i Promocji Województwa:

 1. Michał Czepek (KO) – wiceprzewodniczący
 2. Konstanty Dombrowicz (PiS)
 3. Marek Domżała (PSL) – przewodniczący
 4. Wojciech Jaranowski (PiS)
 5. Ewa Mes (PSL)
 6. Elżbieta Piniewska (KO)
 7. Rafał Sobolewski (PiS)
 8. Wojciech Szczęsny (KO)

Kontakt: Beata Urbańska, pokój 249, tel. 56 62 18 390

Komisja Pracy, Pomocy Społecznej i Bezpieczeństwa:

 1. Aneta Jędrzejewska (PSL)
 2. Jarosław Katulski (KO)
 3. Łukasz Krupa (KO)
 4. Katarzyna Lubańska (KO) – przewodnicząca
 5. Przemysław Przybylski (PiS)
 6. Małgorzata Taranowicz (PiS) – wiceprzewodnicząca

Kontakt: Emilia Szymczak, pokój 253, tel. 56 62 18 246

Komisja Sportu i Turystyki:

 1. Adam Banaszak (PiS)
 2. Jacek Chmarzyński (KO)
 3. Marek Domżała (PSL)
 4. Jacek Gajewski (KO) – przewodniczący
 5. Roman Jasiakiewicz (KO)
 6. Robert Malinowski (KO)
 7. Leszek Pluciński (KO)
 8. Małgorzata Taranowicz (PiS) – wiceprzewodnicząca

Kontakt: Radosław Urbański,  pokój 259, tel. 56 62 18 454

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Michał Czepek (KO)
 2. Marek Domżała (PSL) – wiceprzewodniczący
 3. Jacek Gajewski (KO)
 4. Stanisław Pawlak (KO)
 5. Rafał Sobolewski (PiS) – przewodniczący

Kontakt: Anna Sobierajska, pokój 251, tel. 56 62 18 259

Informacje

Rejestr zmian