Finanse – Sprawozdania (budżet) – 2017

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.05.2018 Prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 30.03.2018 Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2017 rok Szczegóły
Artykuł 28.08.2017 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2017 roku Szczegóły
Artykuł 28.08.2017 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2017 roku Szczegóły