Interpelacje i zapytania (VI kadencja 2022)

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.12.2022 Interpelacja radnego Jarosława Katulskiego w sprawie utworzenia wojewódzkiego programu dofinansowania procedury zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmagających się z niezamierzoną bezdzietnością – KS-II-S.0003.19.2022 Szczegóły
Artykuł 28.10.2022 Zapytanie radnej Agnieszki Kłopotek w sprawie rozkładu jazdy pociągów – KS-II-S.0003.18.2022 Szczegóły
Artykuł 17.10.2022 Zapytanie radnego Marka Witkowskiego w sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr 243 Mrocza – Koronowo oraz budowy ścieżek rowerowych – KS-II-S.0003.17.2022 Szczegóły
Artykuł 17.10.2022 Interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie braku pełnej podwyżki płac dla pielęgniarek i położnych pracujących w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku – KS-II-S.0003.16.2022 Szczegóły
Artykuł 14.10.2022 Interpelacja radnego Łukasza Krupy w sprawie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. – KS-II-S.0003.15.2022 Szczegóły
Artykuł 06.10.2022 Interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie weryfikacji oznakowania na przebudowanych drogach wojewódzkich – KS-II-S.0003.14.2022 Szczegóły
Artykuł 29.09.2022 Interpelacja radnej Agnieszki Kłopotek w sprawie rozważenia montażu odcinkowego pomiaru prędkości na drodze wojewódzkiej nr 240 w Bysławiu – KS-II-S.0003.13.2022 Szczegóły
Artykuł 17.08.2022 Interpelacja radnego Michała Czepka i radnego Roberta Malinowskiego w sprawie realizacji inwestycji Młyn Energii w Grudziądzu – KS-II-S.0003.12.2022 Szczegóły
Artykuł 17.08.2022 Interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie odstąpienia lub obniżenia kosztów zastępstwa procesowego od wniesionych spraw przez dwanaście pielęgniarek zatrudnionych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku oraz świadczonych usług prawnych – KS-II-S.0003.11.2022 Szczegóły
Artykuł 12.07.2022 Zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 – KS-II-S.0003.10.2022 Szczegóły
Artykuł 30.06.2022 Zapytanie radnego Marka Witkowskiego w sprawie przywrócenia połączeń na linii kolejowej nr 208 na odcinku Lniano – Drzycim – KS-II-S.0003.9.2022 Szczegóły
Artykuł 30.06.2022 Zapytanie radnego Roberta Malinowskiego w sprawie dalszej realizacji harmonogramu inwestycji w dawnym kinoteatrze Grunwald – KS-II-S.0003.8.2022 Szczegóły
Artykuł 30.06.2022 Zapytanie radnej Katarzyny Lubańskiej w sprawie przekazania informacji o dofinansowaniu i sposobie rekrutacji udzielonym wodnym ochotniczym pogotowiom ratunkowym z budżetu województwa – KS-II-S.0003.7.2022 Szczegóły
Artykuł 29.04.2022 Zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie planowanego terminu i zakresu zmian uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – KS-II-S.0003.6.2022 Szczegóły
Artykuł 11.02.2022 Zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie możliwości wprowadzenia lepszej korelacji pasażerskich połączeń kolejowych Toruń Wschód – Toruń Miasto – Toruń Główny – KS-S.0003.5.2022 Szczegóły
Artykuł 11.02.2022 Interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie opóźnień w realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich i niewykorzystania środków inwestycyjnych przeznaczonych na ten cel – KS-S.0003.4.2022 Szczegóły
Artykuł 01.02.2022 Interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie aktualnej sytuacji organizacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku i efektów programu „Medyk Jutra” – KS-S.0003.3.2022 Szczegóły
Artykuł 01.02.2022 Zapytanie radnego Stanisława Pawlaka w sprawie realizacji Stanowiska Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu– KS-S.0003.2.2022 Szczegóły
Artykuł 17.01.2022 Interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie wydłużenia linii pociągu REGIO 55810 z Torunia do Kutna – KS-S.0003.1.2022 Szczegóły