Kultura i Dziedzictwo Narodowe – Granty w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie w zakresie kultury – Tryb konkursowy

Typ Data Tytuł
Artykuł 09.03.2023 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w latach 2023-2025 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 06.12.2022 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 47/1923/22 z dnia 30 listopada 2022 r ogłosił otwarty konkurs nr 1/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2023-2025 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegóły
Artykuł 22.03.2022 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w latach 2022 -2024 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 23.12.2021 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 50/2095/21 z dnia 22 grudnia 2021 r ogłosił otwarty konkurs nr 1/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2022-2024 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegóły
Artykuł 18.03.2021 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2021 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 12.03.2020 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 2/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2020 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 Wyniki otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Szczegóły
Artykuł 04.01.2019 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 5/199/18 z dnia 18 grudnia 2018 r ogłosił otwarty konkurs nr 1/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu województwa w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Szczegóły