Środowisko – Projekty programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.04.2023 Projekt „Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej – aktualizacja”. Szczegóły
Artykuł 26.04.2023 Projekt „Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek – aktualizacja”. Szczegóły
Artykuł 26.04.2023 Projekt „Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń – aktualizacja”. Szczegóły
Artykuł 26.04.2023 Projekt „Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska – aktualizacja” Szczegóły
Artykuł 22.03.2022 Projekt „Planu działań krótkoterminowych w zakresie pyłu zawieszonego PM2,5 dla strefy miasto Włocławek” Szczegóły
Artykuł 06.03.2020 Projekt „Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz bezno(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej” Szczegóły
Artykuł 06.03.2020 Projekt „Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz bezno(a)pirenu dla strefy miasto Toruń” Szczegóły
Artykuł 06.03.2020 Projekt Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz bezno(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska Szczegóły
Artykuł 06.03.2020 Projekt Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz bezno(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek Szczegóły
Artykuł 15.12.2016 Projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5” Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 Projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja” Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 Projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja” Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 Projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 – aktualizacja” Szczegóły
Artykuł 18.08.2016 Projekt „Planu działań krótkoterminowych dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu” Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Projekt „Programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 i benzenu oraz poziomu docelowego dla arsenu – aktualizacja” Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Projekt „Zmiany Programu Ochrony Powietrza dla 15 stref województwa kujawsko-pomorskiego pod względem przekroczeń docelowych benzo(a)pirenu” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły