UCHWAŁA NR LXIII/890/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2023
  • Status Obowiązujący
  • Sesja LXIII
  • Data podjęcia (podpisania) 27.11.2023
  • Data rozpoczęcia obowiązywania ..
  • Data wejścia w życie ..
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego LXIII/890/23
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie zmiany statutu Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu
  • Podstawa prawna wydania art. 9 ust. 1, art.11 ust.1 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 oraz z 2023 r. poz. 1662) oraz art.18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572 i 1688)
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian