Polityka wewnętrzna i zagraniczna

Polityka zagraniczna Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest częścią polityki zagranicznej Państwa Polskiego, zgodną z jej kierunkiem i założeniami. Rozwój kontaktów między państwami warunkuje pokojowe współistnienie narodów. Jest także motorem rozwoju gospodarczego, kulturowego i społecznego – jako konsekwencja wymiany wiedzy i doświadczeń we wszystkich dziedzinach życia. Przyjazne stosunki między krajami sprzyjają wyrównywaniu różnic społecznych i gospodarczych, stymulują powszechny wzrost dobrobytu oraz zwiększają poczucie bezpieczeństwa ludzi. W aspekcie globalnym poziom i forma stosunków międzynarodowych określają stan i zaawansowanie postępu cywilizacyjnego.
Współpraca międzynarodowa na poziomie regionów daje lepsze możliwości rozwojowe, ponieważ uwzględniając lokalną specyfikę, umożliwia podejmowanie bardziej rzeczowego i precyzyjnego współdziałania. Zacieśnianie więzów pomiędzy regionami jest mocnym gwarantem szerszego porozumienia bazującego na solidnych fundamentach.
Realizacja polityki zagranicznej Województwa odbywa się zgodnie z aktami prawnymi uchwalonymi przez Sejmik Województwa oraz uchwałami Zarządu Województwa.

Celami strategicznymi polityki zagranicznej Kujaw i Pomorza są:
• Inicjowanie i podtrzymywanie przyjaznych relacji z partnerami z zagranicy mającymi na celu rozwój społeczno-gospodarczy Regionu.
• Kreowanie możliwości uczestnictwa w procesach rozwijających konkurencyjność lokalną i globalną podmiotów objętych celem strategicznym.
• Organizacja wydarzeń promujących dziedzictwo i dorobek kulturalno-naukowy Województwa w wybranych lokalizacjach Europy i na świecie, organizacja pobytów poznawczo-edukacyjnych dla Polaków mieszkających poza granicami kraju.
• Organizacja spotkań tematycznych z udziałem partnerów merytorycznych i środowiskowych podejmujących strategiczne inicjatywy rozwojowe dla Województwa; inicjowanie nowych partnerstw.
• Przeprowadzenie spotkań z udziałem gremium międzynarodowego oraz promocja Województwa podczas ich trwania, tworzenie możliwości poznawania Województwa przez partnerów zagranicznych, w celu budowania potencjału Województwa i jego rozwoju.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>