Finanse – Sprawozdania (budżet) – 2021

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.05.2022 Prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2021 rok Szczegóły
Artykuł 31.03.2022 Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za 2021 rok Szczegóły
Artykuł 31.08.2021 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2021 roku Szczegóły
Artykuł 31.08.2021 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za I półrocze 2021 roku Szczegóły