Finanse – Rachunki bankowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 17.07.2018 Rachunek bankowy dla opłat rejestrowych za wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz z tytułu opłat rocznych uiszczanych przez podmioty wpisane do tego rejestru Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Rachunek bankowy dla opłat z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Rachunek bankowy dla opłat za wydawanie zaświadczeń ADR, dla kierowców posiadających uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Wykaz podstawowych rachunków bankowych dla opłat za korzystanie ze środowiska Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Wykaz rachunków bankowych dla opłat produktowych i depozytowych Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Wykaz podstawowych rachunków bankowych w Urzędzie Marszałkowskim Szczegóły
Artykuł 17.02.2016 Wykaz podstawowych rachunków bankowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim Szczegóły