Ruch drogowy – Przewóz towarów niebezpiecznych

Typ Data Tytuł
Procedury załatwiania spraw 30.07.2020 Procedura wydawania zaświadczeń ADR na podstawie posiadanych uprawnień wydanych przez szefa inspektoratu wsparcia sił zbrojnych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 30.07.2020 Procedura wydawania wtórnika zaświadczenia ADR oraz zaświadczenia ADR z powodu zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.05.2020 Procedura uzyskania zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ADR Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 12.05.2020 Procedura uzyskania wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych ADR Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.05.2020 Procedura wydawania zaświadczeń ADR na podstawie posiadanych uprawnień wydanych przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Szczegóły