Transport Publiczny

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.09.2023 Konsultacje w sprawie aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 27.04.2023 Umowy dla zadań I-IV o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 11 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2030 r. Szczegóły
Artykuł 25.01.2023 Informacja dotycząca zawarcia porozumienia na 2023 r. określającego zasady przekazywania przez Województwo na rzecz Organizatora rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora (w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym) Szczegóły
Artykuł 25.01.2023 Projekt umowy na 2023 r. określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych oraz przekazywania dopłat na warunkach wynikających z umowy Szczegóły
Artykuł 30.12.2022 Informacja o przedłużeniu do 31 grudnia 2023 r. terminu obowiązywania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych Szczegóły
Artykuł 07.12.2022 Informacja dotycząca wniosku o zawarcie umowy na 2023 r. określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych oraz przekazywania dopłat na warunkach wynikających z umowy Szczegóły
Artykuł 04.05.2022 ZW-I.272.24.2022 Świadczenie usług publicznych w publicznym transporcie zbiorowym w kolejowych przewozach pasażerskich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 11 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2030 r. Szczegóły
Artykuł 05.01.2022 Informacja dotycząca zawarcia porozumienia na 2022 r. określającego zasady przekazywania przez Województwo na rzecz Organizatora rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora (w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym) Szczegóły
Artykuł 05.01.2022 Projekt umowy na 2022 r. określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych oraz przekazywania dopłat na warunkach wynikających z umowy Szczegóły
Artykuł 05.01.2022 Informacja dotycząca wniosku o zawarcie umowy na 2022 r. określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych oraz przekazywania dopłat na warunkach wynikających z umowy Szczegóły
Artykuł 05.01.2022 Informacja o przedłużeniu do 31 grudnia 2022 r. terminu obowiązywania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych Szczegóły
Artykuł 03.11.2021 Informacja dotycząca wsparcia dla Przewoźników z programu pomocowego SA.62603 – COVID-19 Support to bus operators Szczegóły
Artykuł 14.05.2021 Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich 2020/2021 Szczegóły
Artykuł 31.12.2020 Projekt umowy na 2021 r. określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych oraz przekazywania dopłat na warunkach wynikających z umowy Szczegóły
Artykuł 31.12.2020 Informacja dotycząca wniosku o zawarcie umowy na 2021 r. określającej zasady przekazywania dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w krajowych pasażerskich przewozach autobusowych oraz przekazywania dopłat na warunkach wynikających z umowy Szczegóły
Artykuł 31.12.2020 Informacja dotycząca zawarcia porozumienia określającego zasady przekazywania przez Województwo na rzecz Organizatora rekompensat w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora (w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym) Szczegóły
Artykuł 30.12.2020 Informacja o przedłużeniu do 31 grudnia 2021 r. terminu obowiązywania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych Szczegóły
Artykuł 11.12.2020 Informacja o podjęciu w dniu 11.12.2020 r. Uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 02.12.2020 Ogłoszenie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego o przystąpieniu do opracowania aktualizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 21.09.2020 Szacowanie kosztów świadczenia usług publicznych w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Toruń – Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek Szczegóły