Interpelacje i zapytania (VI kadencja 2023)

Typ Data Tytuł
Artykuł 26.09.2023 Zapytanie radnego Marka Hildebrandta w sprawie remontu i modernizacji budynku Urzędu Marszałkowskiego przy pl. Teatralnym 2 w Toruniu – KS-II-S.0003.21.2023 Szczegóły
Artykuł 26.09.2023 Zapytanie radnego Marka Hildebrandta w sprawie sposobu zbycia nieruchomości w Brodnicy przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowych S.A. – KS-II-S.0003.20.2023 Szczegóły
Artykuł 19.09.2023 Interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie bieżącego funkcjonowania Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku i podejmowanych działań w celu doskonalenia jego pracy – KS-II-S.0003.19.2023 Szczegóły
Artykuł 07.09.2023 Zapytanie radnego Marka Hildebrandta w sprawie Conectio Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kompetencji Cyfrowych sp. z o.o. w likwidacji – KS-II-S.0003.17.2023 Szczegóły
Artykuł 29.08.2023 Interpelacja radnej Agnieszki Kłopotek w sprawie pozostawienia w obecnej lokalizacji Filii nr 4 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu – KS-II-S.0003.18.2023 Szczegóły
Artykuł 22.08.2023 Interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie aktualnego stanu realizacji zadania inwestycyjnego pn. wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu parku – KS-II-S.0003.16.2023 Szczegóły
Artykuł 24.07.2023 Interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie aktualnego stanu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku” – KS-II-S.0003.15.2023 Szczegóły
Artykuł 05.07.2023 zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie dodatkowych wydatków na zadaniu pn. „Obsługa uroczystości, jubileuszy, wizyt i spotkań”– KS-II-S.0003.14.2023 Szczegóły
Artykuł 05.07.2023 zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie modernizacji drogi kolejowej nr 281 na odcinku Nakło nad Notecią – Kcynia – KS-II-S.0003.13.2023 Szczegóły
Artykuł 05.06.2023 Interpelacja radnego Przemysława Przybylskiego w sprawie zmiany repertuaru 27. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt – KS-II-S.0003.12.2023 Szczegóły
Artykuł 26.05.2023 Interpelacja radnej Agnieszki Kłopotek w sprawie przywrócenia połączenia na linii kolejowej Gdańsk – Bydgoszcz – KS-II-S.0003.11.2023 Szczegóły
Artykuł 26.05.2023 Interpelacja radnej Agnieszki Kłopotek w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania w placówkach oświatowych, w tym Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Toruniu – KS-II-S.0003.10.2023 Szczegóły
Artykuł 26.05.2023 Zapytanie radnego Stanisława Pawlaka w sprawie efektów działań realizowanych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w zakresie pandemii COVID-19 – KS-II-S.0003.9.2023 Szczegóły
Artykuł 16.05.2023 Interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizowanej przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – KS-II-S.0003.8.2023 Szczegóły
Artykuł 29.03.2023 Zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie wsparcia działalności sołtysów, kół gospodyń wiejskich oraz ochotniczych straży pożarnych w województwie kujawsko-pomorskim – KS-II-S.0003.7.2023 Szczegóły
Artykuł 02.03.2023 Zapytanie radnej Agnieszki Kłopotek w sprawie aktualnej sytuacji prowadzonych inwestycji w zespole pałacowo-parkowym w Nawrze, w kompleksie pałacowym w Wieńcu, w dworku w Dusocinie – KS-II-S.0003.6.2023 Szczegóły
Artykuł 02.03.2023 Interpelacja radnego Konstantego Dombrowicza w sprawie możliwości zmiany statutu Zakładu Sprzętu Ortopedycznego i Rehabilitacyjnego Sp. z o.o. w Bydgoszczy – KS-II-S.0003.5.2023 Szczegóły
Artykuł 02.03.2023 Interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie przyczyn braku realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku” – KS-II-S.0003.4.2023 Szczegóły
Artykuł 24.02.2023 Interpelacja radnego Stanisława Pawlaka w sprawie zmiany oznakowania drogi wojewódzkiej nr 269 w miejscowości Chotel w gminie Izbica Kujawska – KS-II-S.0003.3.2023 Szczegóły
Artykuł 13.02.2023 Interpelacja radnej Agnieszki Kłopotek w sprawie wprowadzenia zmian w rozkładzie jazdy pociągów POLREGIO na trasie Inowrocław – Mogilno oraz Mogilno – Inowrocław – KS-II-S.0003.2.2023 Szczegóły