Finanse – Sprawozdania (RB) – 2022

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.02.2023 Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku Szczegóły
Artykuł 20.02.2023 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku Szczegóły
Artykuł 20.02.2023 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022 Szczegóły
Artykuł 21.10.2022 RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku Szczegóły
Artykuł 21.10.2022 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku Szczegóły
Artykuł 21.10.2022 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022 Szczegóły
Artykuł 25.07.2022 Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku Szczegóły
Artykuł 25.07.2022 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku Szczegóły
Artykuł 25.07.2022 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022 Szczegóły
Artykuł 21.04.2022 RB-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku Szczegóły
Artykuł 21.04.2022 Rb-Z Kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku Szczegóły
Artykuł 21.04.2022 Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022 Szczegóły