UCHWAŁA NR LXIII/894/23 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyjęcia jego statutu

  • Rodzaj aktu prawnego Uchwała Sejmiku
  • Rok podjęcia (podpisania) 2023
  • Status Obowiązujący
  • Sesja LXIII
  • Data podjęcia (podpisania) 27.11.2023
  • Data rozpoczęcia obowiązywania 27.11.2023
  • Data wejścia w życie 27.11.2023
  • Data publikacji w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr publikacji w dzienniku urzędowym Nie dotyczy
  • Pozycja w dzienniku urzędowym Nie opublikowano
  • Nr aktu prawnego LXIII/894/23
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przyjęcia jego statutu
  • Podstawa prawna wydania art. 10b ust.10 w zw. art. 10b ust.6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 i z 2023 r. poz. 572 i poz. 1688) w związku z uchwałą Nr XV/310/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
  • Grupa aktów prawnych uchwały Sejmiku Województwa
  • Typ treściAkty prawne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian